Daniel Ładno

Enterprise Accounts Senior Manager, CEE, Dassault Systèmes

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w obszarze Organizacji Systemów Produkcyjnych. Pracował m.in. w takich firmach jak Premium Technology, QuarticOn, Edge One Solutions, ReliaSol. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wprowadzania na rynek rozwiązań z obszarów takich jak Software and Systems Engineering, PPM, PLM, Cybersecurity oraz Predictive Maintenance.
W Dassault Systemes odpowiada za relacje z kluczowymi Klientami z sektora Aerospace & Defence.

Events

/ 14:15 - 15:15 / Scene -

The defense industry in Poland and the EU. Production capacity, development work, financing

/ 17:30 - 18:45 / Scene -

Armed Forces and Industry 4.0 - AI Defined Defence